webinar register page

Webinar banner
Webinar Actualia bouw- en aannemingsrecht
Mr. Dr. Kristof Uytterhoeven zal met deze webinar een uitgebreide uiteenzetting geven met actualia over het bouw- en aannemingsrecht. De spreker zal in het bijzonder aandacht verlenen aan rechtspraak over de tienjarige aansprakelijkheid en de gemeenrechtelijke aansprakelijkheid wegens lichte verborgen gebreken. Hier en daar zal een zijsprong worden gemaakt naar het statuut en de aansprakelijkheid van de architect.

Mr. Uytterhoeven is advocaat aan de balie van Antwerpen en Brussel en auteur van talrijke publicaties en spreekt regelmatig op studiedagen en seminaries in het kader van het aannemingsrecht sensu latu. Hij is tevens als hoofddocent verbonden aan de faculteit architectuur van de KULeuven, waar hij verbintenissenrecht, zakenrecht en bouwrecht doceert.

BELANGRIJK: Kostprijs € 45 voor leden van de Conferentie, €60 voor niet-leden. De factuur wordt achteraf opgestuurd.

Jun 26, 2020 11:00 AM in Brussels

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: De Conferentie.